თსუ რუკა

ბმულები

სასწავლო კორპუსი N1
თბილისი, ი . ჭავჭავაძის გამზ. N1.

სასწავლო კორპუსი N2.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N3.

სასწავლო კორპუსი N3.
თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N11.

სასწავლო კორპუსი N4. მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N14.

სასწავლო კორპუსი N5. მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N36.

სასწავლო კორპუსი N6. მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N8.

სასწავლო კორპუსი N8. მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N13.

სასწავლო კორპუსი N10 (ე.წ. მაღლივი).
თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N2.

სასწავლო კორპუსი N11. მისამართი: თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. N13.

კორპუსი N12. (თსუ ბიბლიოთეკა) თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.11


გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:26:02