სტუდენტის გზამკვლევი
სტუდენტის გზამკვლევი

უნივერსიტეტში სტუდენტებს სრულიად ახალი გარემო ხვდებათ; იმისათვის რომ სტუდენტმა ადვილად მიიღოს მისთვის საჭირო ინფორმაცია, შეიქმნა სტუდენტის გზამკვლევი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. გზამკვლევი მოგაწვდით ყველა საჭირო ინფორმაციას, რომელიც ეხება სწავლის პროცესებს, გამოცდებს, შეფასების სისტემებს, ადმინისტრაციულ და აკადემიურ რეგისტრაციებს. ლინკის სახით იხილეთ ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის გზამკვლევი.
გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:08:21