ელექტრონული სწავლება
დისტანციური სწავლის ცენტრი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დისტანციური სწავლის ცენტრის მისიაა თანამედროვე ტექნოლოგიების ინტეგრირებით სასწავლო პროცესში უზრუნველყოს სწავლის გაუმჯობესება, ასევე გაზარდოს ფართო საზოგადობის ხელმისაწვდომობა დისტანციურ კურსებზე.

ელექტრონული სწავლების პორტალი Moodle თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოიყენება 2009 წლიდან. პროგრამა წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ გამოყენებად სასწავლო პლატფორმას, რომლის საშუალებით სწავლების პროცესი უფრო მოქნილი და საინტერესო ხდება.


გამოქვეყნების თარიღი:2017-04-07 18:15:21