2017-12-11
ბრძანება №:1130/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის  2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო   დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და 2017 წლის 27 სექტემბრის №190/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2017 წლის 06 დეკემბრის №22405/10 დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეცანის თ. დოლბაიას 05.12.2017წ. №22253/30 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 38884.30 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

N

სახელი გვარი

პირადი N

თანხა

1

ნოზაძე   ლევანი


433

2

მაღლაკელიძე ნანა


433

3

მამადაშვილი თამარ


433

4

ლორთქიფანიძე ანა


433

5

ბიწაძე ლიკა


433

6

ბიბილაშვილი ნოდარი


433

7

ქენქაძე ნიკოლოზ


433

8

ახალაძე თამარი


433

9

კასრაძე ნანა


433

10

მაისურაძე თეონა


433

11

სალუქვაძე ფატი


433

12

ირემაძე ტარიელ


433

13

დავითულიანი ლანა


433

14

ჭეხაშვილი ბექა


433

15

ჯინჭველეიშვილი ქრისტინე


433

16

გობოზაშვილი თამთა


843,80

17

დგებუაძე ბექა


843,80

18

ჯოლია სალომე


843,80

19

მიქაძე მირანდა


843,80

20

კაპანაძე ქეთევან


843,80

21

ქარჩილაძე ნათია


843,80

22

გაბელაია მონიკა


571

23

ჭაბაშვილი ანა


571

24

მესხი ანა


571

25

გოგისვანიძე რუსუდან


571

26

ჩხაიძე თამთა


571

27

იაკაშვილი ნინო


571

28

კვინიკაძე გვანცა


571

29

გეწაძე ნინო


571

30

გოგოლაძე თეონა


571

31

შვანგირაძე ნელი


571

32

ჯავახიშვილი თინათინ


571

33

ჭანტურიძე მაია


703,10

34

მაღედანი თინათინ


703,10

35

ბერიძე გიორგი


703,10

36

ანანეიშვილი გურამი


703,10

37

არობელიძე გიორგი


703,10

38

კურდღელია ელენე


510

39

ჩაჩხიანი იოსები


510

40

გიორგაძე სალომე


510

41

ხუჭუა ლანა


510

42

ბერიძე თინათინ


510

43

ბაღიაშვილი თამარ


510

44

გელაშვილი ანა


510

45

ბუთხუზი ნათია


510

46

გოგბერაშვილი ანი


510

47

მარღანია ლია


510

48

ბეკურაშვილი მარიამ


510

49

ჯიოშვილი სალომე


510

50

კობიაშვილი სალომე


510

51

ჯღარკავა ნინო


510

52

ჭიჭინაძე თამთა


510

53

გურჯიძე ანუკი


510

54

კილასონია ირმა


510

55

ლემონჯავა ანი


510

56

ბოხუა მარიამ


510

57

მაისურაძე ნინო


510

58

ბაღდავაძე რომან


510

59

ჩიტიშვილი ელენე


510

60

ლაფერიშვილი თეონა


510

61

ჭაბაშვილი ლაზარე


510

62

სამხარაძე ნათია


510

63

ჭანტურია ხატია


510

64

მახათაძე ეკატერინე


510

65

თორდია თამაზი


470

66

გოგოჩიშვილი ანა


470

67

საბაშვილი ლევან


470

68

ასანიძე   მარიანა


470

69

გოგბერაშვილი გიორგი


470

70

ბალიევა ნათია


470

71

აბულაძე გვანცა


470

72

შვანგირაძე   ცირა


470


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                  ნ. ოვსიანიკოვა
« უკან დაბრუნება