2009-11-27
ბრძანება №:129/01-01

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული თსუ-ს წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად,


ვბრძანებ:

1.    გამოცხადდეს კონკურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად.
2.    განაცხადები მიიღება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კანცელარიაში   2009 წლის 27 ნოემბერიდან 10 დეკემბერამდე.
3.    შევიდეს ნაწილობრივი ცვლილება რექტორის 2008 წლის 24 აპრილის #23/01-01 ბრძანებაში:
დანართ 2- ში და სტიპენდიის მიმნიჭებელი კომისიის  წევრად ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გულნაზ გალდავას ნაცვლად დამტკიცდეს რომან ხარბედია _ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი.
4.    კომისიამ იხელმძღვანელოს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს –პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის ილია II-ის სახელობის სტიპიენდიის მინიჭების შესახებ დამტკიცებული დებულებით.
5.    დაევალოს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელს (დ. თვალთვაძე) წინამდებარე ბრძანების 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესრულების უზრუნველსაყოფად საჭირო ღონისძიებების გატარება.
6.     კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელს, რომან ხარბედიას.
7.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ფაკულტეტის წარდგინება #28171/02 26.22.2009. რექტორის ბრძანება #23/01-01 24.04.2008

რექტორი, პროფესორი
                                         გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება