2010-07-09
ბრძანება №:916/01-04

იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

იურიდიული, ეკონომიკისა და ბიზნესის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტების სტუდენტებისათვის სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანების, თსუ რექტორის 2010 წლის 24 მარტის №26/01-01 ბრძანების, თსუ აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 26 მარტის №36  დადგენილებით დამტკიცებული "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის”  მე-8 მუხლის 1 პუნქტის ზ) ქვეპუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 76-ე მუხლის  შესაბამისად

ვბრძანებ:

1.    დაიწყოს ადმინისტრაციული წარმოება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამჯერ ერთი და იმავე სავალდებულო სასწავლო კურსის მოსმენისა და კრედიტების ვერმიღების გამო, სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტასთან დაკავშირებით შემდეგი სტუდენტებისათვის

იურიდიული ფაკულტეტი:
   
 1. ბალავაძე ბექა_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 2. ბერაძე გიორგი_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 3. გოგიაშვილი გვანცა _სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 4. გრაკალიშვილი ნიკა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 5. დემეტრაშვილი ლიანა_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 6. ლაცუზბაია ლექსო_ სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 7. მარშანია ზაზა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 8. მითაიშვილი ანა_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 9. მირიანაშვილი ზურაბ_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 10. მწითური გიორგი_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 11. ნადარაია შოთა_ სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 12. ოვიანცი ელეონორა_ სახელმწიფო დაფინანსება50%
 13. ომანიძე თენგიზ_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 14. ონოფრიშვილი კონსტანტინე_ სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 15. პავლიაშვილი თათია_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 16. ტალახაძე მერი_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 17. ქევხიშვილი ნათია_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 18. ქოჩიაშვილი ზურაბ_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 19. ქუმსიაშვილი გიორგი_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 20. შერვაშიძე დავით_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 21. ხარებავა მიმოზა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 22. ხვედელიძე ნატალია_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 23. ხოშტარია ლევან_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 24. ხუფენია ირაკლი_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 25. ჯალაღონია ანა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 26. ჯანაშვილი ცირა_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 27. არღვლიანი დავით_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 28. აფციაური ბერდია_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 29. ბიგვავა ეველინა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 30. ლეკვეიშვილი ქეთევან_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 31. ოღაძე მინდია_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი:

 1. ბართიშვილი ლევან_სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 2. გამყრელიძე საბა_ სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 3. კაკაშვილი შალვა_ სახელმწიფო დაფინანსება 50%
 4. კუპატაძე გურამ_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 5. ოსტაევი ლევან_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 6. სალაყაია ლევან_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 7. ქარქაშიძე თორნიკე_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 8. ჯანაშია  დავით_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

 1. ბოლქვაძე ვასილ_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 2. ბუაძე ბექა_ სახელმწიფო დაფინანსება 70%
 3. გაფრინდაშვილი გიორგი_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 4. ცაიზერი ალფერდ_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი:

 1. ნიკოლაშვილი მაია_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 2. რეხვიაშვილი ლალი_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 3. ჩიხრაძე ირინე_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%
 4. ჯანჯარია რუსლან_ სახელმწიფო დაფინანსება 100%
 5. ჯაღალაშვილი ქეთევან_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%


სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 1. ჯაჭვაძე მარიამი_ სახელმწიფო დაფინანსება 30%
 2. გაბისონია ნუცა_ სახელმწიფო დაფინანსება 0%

2.    დაევალოს მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების განხორციელება თსუ-ს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი).
3.    დაევალოს სასწავლო დეპარტამენტს (რ. ჩიქოვანი) გადაწყვეტილების პროექტის მომზადება მიმდინარე წლის 21 ივლისამდე.
4.    დაევალოს საერთო განყოფილებას (ნ. ოვსიანიკოვა) უზრუნველყოს ბრძანების დაგზავნა უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისა და ფაკულტეტებისათვის.
5.    კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
6.  ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
7.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.რექტორი, პროფესორი                                      გ.ხუბუა
« უკან დაბრუნება