2017-06-29
ბრძანება №:716/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე


     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’პ ქვეპუნქტების, სსიპ–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის 21 მარტის №47/01-01 და რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, რექტორის მოადგილის 2017 წლის 07 აპრილის №62/01-01 ბრძანებების, ფაკულტეტის დეკანის თ. ბერიძის 22.06.2017წ. №9739/29 მიმართვის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის    დ. კანდელაკის 23.06.2017წ. №9860/10 დასკვნის საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 74700.76 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის შემდეგი სტუდენტები:


II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

1.                     

გოგუაძე

ნათია

1406,25

2.                     

მაღლაფერიძე

ეკა

1406,25

3.                     

ხარაიძე

ქეთევანი

1406,25

4.                     

ხმალაძე

ნინო

1406,25

5.                     

გურგენაძე

ნატო

1406,25

6.                     

ჯამრულიძე

სოფიო

1406,25

7.                     

ბერიძე

ნათია

1406,25

8.                     

სულაკაძე

რუსუდან

1406,25

9.                     

თვალაძე

სულიკო

950

 

 

 

IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

10.                

ბარბაქაძე

თამარი

1406,25

11.                

გაგუა

მარიამ

1406,25

12.                

ფოცხვერაშვილი

ნინო

1406,25

13.                

ადამაძე

პეტრე

1406,25

14.                

მღებრიშვილი

მზია

1406,25

15.                

ქამუშაძე

ხატია

1406,25

16.                

ხოტენაშვილი

ნანა

1406,25

17.                

კორძაძე

ქეთევან

1406,25

18.                

ცეცხლაძე

თინათინ

1175

 

 

 

ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

19.                

ტალიკაძე

ნინო

1406,25

20.                

ბარდაველიძე

ანა

1406,25

21.                

ცერცვაძე

ვენერა

1406,25

22.                

ხურციძე

მარიამი

1406,25

 

IV სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

23.                

გუგუჩია

ირაკლი

1406,25

24.                

ხომასურიძე

ნინო

1406,25

25.                

ბიწაძე

ალიკა

1406,25

26.                

კობახიძე

სალომე

750

 

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა:

II სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

27.                

იაკობიშვილი

ხატია

790

 

IV სემესტრი

 

 

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

28.                

ჩალაძე

მარიამი

1340

 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

 

II სემესტრი  

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

29.                

კილაძე

ირინე

421,88

30.                

ხაჯალია

ანანო

421,88

31.                

ჭაბაშვილი

სალომე

703,13

32.                

მძელური

თამარ

703,13

33.                

ალთუნაშვილი

ეკატერინე

703,13

34.                

საბანაძე

სალომე

421,88

35.                

მჟავანაძე

ნინო

421,88

36.                

ბარბაქაძე

სალომე

703,13

37.                

წიკლაური

სალომე

421,88

38.                

თევზაძე

მარიამ

703,13

39.                

დარსაველიძე

თინათინ

421,88

40.                

ჯაიანი

დალი

703,13

 

IV სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

41.                

დევრისაშვილი

გიორგი

421,88

42.                

კიკნაძე

თამარ

703,13

43.                

გუდავაძე

რომა

703,13

44.                

ცხოიძე

სალომე

1406,25

45.                

პაპიძე

ანი

421,88

46.                

ქსოვრელი

მარიამ

421,88

47.                

ჭაბაშვილი

თამარი

421,88

48.                

მიქუჩაძე

ნანა

421,88

49.                

ყალიჩავა

ცოტნე

1406,25

50.                

ბედოიძე

ელენე

703,13

51.                

ლომიძე

ნინო

703,13

52.                

შუღლიაშვილი

ინგა

703,13

53.                

უთალიშვილი

ეკა

703,13

54.                

ამირანაშვილი

ანუკა

703,13

 

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

55.                

ხასიდაშვილი

ლანა

703,13

56.                

მექვაბიშვილი

თეონა

421,88

57.                

ბიბილეიშვილი

ნანა

421,88

58.                

გუჯეჯიანი

გიორგი

703,13

59.                

წითელაშვილი

გელა

421,88

60.                

ნიკოლაიშვილი

ანი

421,88

61.                

ორაგველიძე

ქეთევანი

703,13

62.                

შეწირული

ნინო

703,13

63.                

რეხვიაშვილი

ნიკოლოზ

421,88

64.                

წიწიკაშვილი

ნანა

703,13

65.                

ბოლქვაძე

ავთანდილ

703,13

66.                

კუხალაშვილი

ქეთევან

703,13

67.                

ჭიჭინაძე

ნინო

703,13

68.                

ჯაფარიძე

ხატია

703,13

69.                

ავალიშვილი

ნინო

703,13

70.                

თავდუმაძე

ნათია

421,88

71.                

ნადირაძე

ნინო

703,13

72.                

თუთარაშვილი

ზაური

789,25

 

VIII   სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

დაფინანსების ოდენობა ლარი

73.                

ჟვანია

მეგი

1406,25

74.                

ყვავილაშვილი

მარიამი

421,88

75.                

ლომაია

ანანო

1406,25

76.                

კიპაროიძე

ლანა

421,88

77.                

დვალიშვილი

გიორგი

703,13

78.                

ფუტკარაძე

ნანა

421,88

79.                

ქობლიანიძე

მარიამ

421,88

80.                

ვარდიაშვილი

ნინო

421,88

81.                

ციხელაშვილი

ანა

703,13

82.                

ქერდიყოშვილი

ნინა

703,13

83.                

სამხარაძე

სალომე

421,88

84.                

კენკიშვილი

ეკატერინე

421,88

85.                

ზეინკლიშვილი

ანა

1406,25

86.                

კენკიშვილი

ელისაბედი

421,88


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5.  ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   ნ. ოვსიანიკოვა                                    

« უკან დაბრუნება