2015-05-18
ბრძანება №:520/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის    2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო    დაფინანსების თაობაზე 

,,უმაღლესი  განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2015 წლის 17 აპრილის №56/01-01 და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 15 მაისის №53/02-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის  დ. კანდელაკის 2015 წლის 13 მაისის №16057/02  დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის, პროფესორის   რ. ბოჭორიშვილის 11.05.2015წ. №15839/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში 51421.25 ლარით დაფინანსდნენ, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგი მაგისტრანტები:  

#

გვარი

სახელი

პირადი #

სემესტრი

სამაგისტრო პროგრამა

დაფინანსება

ლარი

 1. 1.

მანია

ვეფხვია

1

ბიოფიზიკა ( ინტერდისციპლინური )

14 06,25

 1.  

ცხვედაძე

ნინო

1

ბიოფიზიკა ( ინტერდისციპლინური )

1012,5

 1.  

ასანიშვილი

გურამი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ბერიანიძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

გოგბერაშვილი

ბექა

4

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება

1012,5

 1.  

გოგნაძე

გიორგი

2

მათემატიკა

1012,5

 1.  

გოგოლაური

გოგა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

დურდიაძე

ნინო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ებრალიძე

ნუკრი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ენუქიძე

ნატო

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

თუთბერიძე

გიორგი

4

გამოყენებითი მათემატიკა

1012,5

 1.  

კელენჯერიძე

თინიკო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

კერესელიძე

დავით

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

1012,5

 1.  

კილაძე

თამთა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

კურკუმული

მარიამ

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

მერებაშვილი

მარინა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

მუმლაძე

მაია

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ნადირაძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ნაპირელი

დალი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

სამუშია

გაგა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ჩადუნელი

უშანგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ჩოკოშვილი

ზურაბ

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ცუცხვაშვილი

ბააკა

2

ინფორმაციული სისტემები

1012,5

 1.  

ხურციძე

ნინო

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

1012,5

 1.  

ჯავახაძე

თინათინ

4

გეომორფოლოგია , კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

1012,5

 1.  

ბექაური

სალომე

2

კომპიუტერული მეცნიერება

787,5

 1.  

გვათუა

ნანა

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

გოგოლიშვილი

ანა

2

მათემატიკა

787,5

 1.  

დევნოზაშვილი

საბა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

დოიაშვილი

მარინე

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

თეზელიშვილი

ბექა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

 1.  

თუთბერიძე

მარგარიტა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

 1.  

კახუაშვილი

თათია

2

ქიმია

787,5

 1.  

ლაშხი

ლაშა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

ლონდარიძე

სერგო

 

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

787,5

 1.  

მგელაძე

თინა

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

 1.  

მედვედევი

გივი

2

გეომორფოლოგია , კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება

787,5

 1.  

მჭედლიშვილი

არჩილ

4

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

მჭედლიძე

ნათია

2

გამოყენებითი მათემატიკა

787,5

 1.  

სეხნიაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

ფონიავა

ბექა

2

გამოყენებითი ფიზიკა

787,5

 1.  

ქარაული

დიმიტრი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

ქიმერიძე

თორნიკე

2

ფუნდამენტური ფიზიკა

787,5

 1.  

ღვაბერიძე

ბექა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

შავაძე

თეა

2

მათემატიკა

787,5

 1.  

შერგელაშვილი

ელენე

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

ცქიფურიშვილი

ჟუჟუნა

4

მათემატიკა

787,5

 1.  

წოწორია

ბექა

4

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

ჭელიძე

ბექა

2

ინფორმაციული სისტემები

787,5

 1.  

ჯავრიშვილი

გიორგი

4

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

ჯალიაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

ჯოლბორდი

ბექა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

787,5

 1.  

აბულაშვილი

ფიქრია

2

გამოყენებითი მათემატიკა

342,5

 1.  

გოქაძე

ავთანდილი

2

კომპიუტერული მეცნიერება

342,5

 1.  

გოძიაშვილი

ნინო

2

ინფორმაციული სისტემები

342,5

 1.  

გურული

მარიამი

2

გამოყენებითი მათემატიკა

342,5

 1.  

თათიკიშვილი

მარიამ

2

მათემატიკა

342,5

 1.  

თევზაძე

ლაშა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

342,5

 1.  

იაშვილი

გიორგი

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

342,5

 1.  

სუხიტაშვილი

ხვიჩა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

342,5

 1.  

უგრეხელიძე

ბექა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

342,5

 1.  

ფანცულაია

გვანცა

2

ინფორმაციული ტექნოლოგიები

342,5

 1.  

ყალიჩავა

ზვიად

2

მათემატიკა

342,5

 1.  

ჭამიაშვილი

ნინო

2

გამოყენებითი მათემატიკა

342,5

 1.  

ჭუმბაძე

ნოდარ

2

კომპიუტერული მეცნიერება

342,5
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 
მოვალეობის შემსრულებელი, 
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე                        ე. ქემოკლიძე
« უკან დაბრუნება