2020-07-21
ბრძანება №:584/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და   24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 ბრძანების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულეტეტის დეკანის გიორგი ღაღანიძის 06.07.2020წ. N8661/29 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის შოთა ფოთოლაშვილის 20.07.2020წ. N9553/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.   მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის    სემესტრში    დაფინანსდნენ    32964.38    ლარით,    საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტები შემდეგი თანაფარდობით:


N

გვარი

სახელი

თანხა (ლარებში)

1

კვირკვია

ქეთევან

1406.25

2

ზედანია

თინათინ

421.875

3

მამაცაშვილი

ლალი

421.875

4

ბაქანიძე

თიკო

703.125

5

ჩარკვიანი

ანი

421.875

6

ცაგარეიშვილი

ლუკა

703.125

7

ბექაური

ანა

703.125

8

ბოჭორიძე

ანი

703.125

9

ილურიძე

ნიკა

730

10

ქააძე

სოფიკო

703.125

11

ხმალაძე

ლუკა

703.125

12

მატოიანი

ქრისტინა

703.125

13

ლალიაშვილი

თინათინი

421.875

14

მათიაშვილი

ნიკა

421.875

15

მჭედლიშვილი

ხათუნა

1406.25

16

კირთაძე

სალომე

703.125

17

ბეგდარაშვილი

ანა

560

18

ტურაშვილი

სოფიკო

560

19

გიორგაძე

ქრისტინე

421.875

20

კობაიძე

ნიკოლოზი

703.125

21

შერეშაშვილი

ბეჟანი

421.875

22

ლაშხი

თამარ

703.125

23

შენგელია

ანა

800

24

ჭაბაშვილი

სალომე

703.125

25

ნადარეიშვილი

მარიამ

703.125

26

გოგიტიძე

ერეკლე

703.125

27

კურტანიძე

ნინო

703.125

28

ალთუნაშვილი

ეკატერინე

703.125

29

დოლიძე

მედეა

703.125

30

წაქაძე

დალი

421.875

31

ცხვარიაშვილი

ანა

421.875

32

ოქროპირიძე

მარიამი

703.125

33

გორგაძე

გაბრიელი

703.125

34

ქვარიანი

ანა

421.875

35

მოსულიშვილი

გიორგი

421.875

36

ჩხენკელი

ანასტასია

421.875

37

სიქტურაშვილი

ვაჟა

421.875

38

ნიკვაშვილი

ნათია

421.875

39

ანდღულაძე

მერი

300

40

გუგულაშვილი

ქეთევან

421.875

41

იჩუაიძე

ლანა

421.875

42

ძნელაძე

თამარი

250

43

ხაზარაძე

სესილი

421.875

44

ფარმანიან

გიორგი

1406.25

45

აბესაძე

ანა

1406.25

46

დალაქიშვილი

ლევანი

421.875

47

საათაშვილი

ხატია

930

48

ზაქაიძე

მაკა

703.125

49

ახსაბაძე

სალომე

200

50

ოგანესიანი

სვეტლანა

650

51

აროიან

ნონა

1406.25


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების    ოფიციალურ    ვებ-გვერდზე    განთავსება    დაევალოს    უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე. 
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი    ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება