2007-05-28
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ თანამდებობებზე პერსონალი დანიშვნის თაობაზე" 2006 წლის 26 ოქტომბრის N 01–01/257 ბრძანებაში დამატებისა და ცვლილებების შესახებ (ბრძანება N12/01–03)

ბრძანება № 12/01–03
28.05.2007 წ

 

"ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ვაკანტურ თანამდებობებზე პერსონალი დანიშვნის თაობაზე" 2006 წლის 26 ოქტომბრის N 01–01/257 ბრძანებაში დამატებისა და ცვლილებების შესახებ

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22–ე მუხლის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

შეტანილ იქნას დამატება და ცვლილება 2006 წლის 26 ოქტომბრის N01–02/257 ბრძანებაში და მისი პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

  1. დაინიშნონ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 2006 წლის 22 ოქტომბრიდან 2009 წლის 22 ოქტომბრამდე, ხოლო ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე 2006 წლის 22 ოქტომბრიდან 2008 წლის 22 ოქტომბრამდე შემდეგი პირები:

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

ასოცირებული პროფესორი

ბარბაქაძე ხათუნა
ეჯიბაძე ოლეგი
ზედგინიძე მერაბი
კვირკვაია მურთაზი
ლაცაბიძე ნათელა
ღამბაშიძე თამარი
ღვედაშვილი ნაირა
ცომაია აკაკი
ხარაძე ნატალია

ეკონომიკის მიმართულებით

ასისტენტ–პროფესორი

დალაქიშვილი რუსუდანი

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება