2018-08-21
ბრძანება №:736/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატის გაცემის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 473-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-11 პუნქტების, 42-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2018 წლის 14 აგვისტოს №16684/27 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.გაიცეს 2018 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების აზერბაიჯანულენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

გვარი

სახელი

პირადი №

1.

აბასოვი

რასულ


2.

აბდულაევი

რამინ


3.

აბდულაევი

კამრან


4.

აბდულაევი

რაული


5.

აბდულლაევა

გიუნელ


6.

ადგეზალოვი

შოხრათ


7.

ალახვერდიევი

რამაზან


8.

ალიევა

კონულ


9.

ალიევა

ლეილა


10.

ალიევა

შახლა


11.

ალიევა

ნაირა


12.

ალიევი

ქანან


13.

ალიევი

ალლახვერდი


14.

ალიევი

გალიბ


15.

ალიევი

ელნურ


16.

ალიევი

სანან


17.

ალიევი

აბდულლა


18.

ალიევი

ნაილ


19.

ალლაზოვა

ლალა


20.

არხმამედოვა

აიგიუნ


21.

ასკაროვი

რაფიკ


22.

ასკაროვი

იაშარ


23.

ასლანოვი

შახმარ


24.

აშრალოვა

მატანატ


25.

ახმედოვა

აისელ


26.

ახმედოვა

აითან


27.

ახმედოვა

ფატილა


28.

ახმედოვა

მეხრიბან


29.

ახმედოვი

ბუნიად


30.

ახმედოვი

ზეინაბ


31.

ახმედოვი

სარხან


32.

ახმედოვი

ზაურ


33.

ბადალოვი

ალიკ


34.

ბაირამოვა

მასი


35.

ბაირამოვა

გიუნელ


36.

ბაირამოვი

სევდა


37.

ბაირამოვი

ორხან


38.

ბედიევა

მარზია


39.

ბედიევი

ორხან


40.

ბედიევი

ნურლან


41.

ბინატოვა

სამაია


42.

განბაროვა

ნურანა


43.

გასანოვა

აითაჯ


44.

გასანოვი

ტურალ


45.

გასანოვი

აიჰან


46.

გაჯიევი

ელმარ


47.

გაჯიმახმუდოვა

ელზა


48.

გიზბასოვი

ნამიგ


49.

გიულმამედოვა

ხასსა


50.

გოგიანი

სეირან


51.

გოზალოვი

ელვინ


52.

გოჯაევა

ზახრა


53.

გუმბატოვა

აიდა


54.

გუსეინზადე

ორხან


55.

გუსეინოვ

ელვინ


56.

გუსეინოვა

ბახარ


57.

გუსეინოვი

იქმატ


58.

გუსეინოვი

სეივჯან


59.

დუნიაევა

ალბინა


60.

დუნიამალიევი

ბაიბალი


61.

დურსუნოვა

გიუნელ


62.

ეთირმიშლი

ნიჯატ


63.

ემინოვა

ნისა


64.

ემინოვა

განირა


65.

ეფენდიევა

ზულფია


66.

ველიევ

ფეგან


67.

ველიევი

გასან


68.

ზამანოვი

გაია


69.

ზამანოვი

საიათ


70.

ზეინალოვა

გიუნაი


71.

თალიბოვი

სანან


72.

თოფჩიევა

მარიამ


73.

იბრაგიმოვი

რათხან


74.

ისაევი

ელადა


75.

ისკანდაროვი

ბინნათ


76.

ისმაილოვი

ისმაილ


77.

კაზუმოვი

ელვინ


78.

კაიბოვი

ორხან


79.

კახრამანოვა

სვეტლანა


80.

კურბანოვა

აისელ


81.

მამედოვ

ალიმ


82.

მამედოვა

რავანა


83.

მამედოვა

ლალაზარ


84.

მამედოვა

გიულასარ


85.

მამედოვა

ჟალე


86.

მამედოვა

აიტან


87.

მამედოვა

სევდა


88.

მამედოვა

ემილია


89.

მამედოვა

ნარგიზ


90.

მამედოვი

ორხან


91.

მამედოვი

ტურან


92.

მამედოვი

გასან


93.

მამედოვი

სანან


94.

მამედოვი

ვუგარ


95.

მანსიროვა

ნურლანა


96.

მეხრალიევი

ვასიფ


97.

მეხტიევი

ომარ


98.

მირზაევი

ინთიზამ


99.

მუსტაფაევი

ელვირ


100.

ნამაზოვი

საბირ


101.

ნასიბოვა

ლიამან


102.

ნასიბოვი

ხაზრი


103.

ნასიბოვი

ილჰამ


104.

ნასიბოვი

მაგამედ


105.

ნასიბოვი

ალი


106.

ნოვრუზოვა

ელვინა


107.

ომაროვა

გიუნელ


108.

ომაროვი

ემილ


109.

ორუჯოვა

სანამ


110.

ორუჯოვი

ისა


111.

ორუჯოვი

ასიმ


112.

ოსმანოვა

ხატინ


113.

პირიევი

სალახადინ


114.

რაგიმოვა

თურანა


115.

რაჩაბოვი

ბახტიარ


116.

სადიკოვი

სამა


117.

სადიკოვი

ხაზრი


118.

სადიკოვი

უმმან


119.

სამედოვი

ელშან


120.

სარიევი

ილფან


121.

საფაროვი

ოსმან


122.

სოინოვი

აიშა


123.

სოფიევი

ფარიდ


124.

სულთანოვა

თალეხ


125.

უმბათოვი

ტურალ


126.

ფაშაევა

აქიფა


127.

შაბანოვი

ვუსალ


128.

შამილოვი

შამილ


129.

შაპარაევა

ტუიჩა


130.

შარაევა

ვალიდა


131.

ხალაფოვა

სახიბა


132.

ხალაფოვი

ბაიხან


133.

ხალილოვი

ტურაბ


134.

ხოჯაევი

იმან


135.

ჯალალოვი

ემილია


136.

ჯაფაროვი

სარხან


137.

ჯაფაროვი

სემურ


138.

ჯაფაროვი

ანვარ


139.

ჰასანოვა

ჟალე


140.

ჰასანოვი

ალმაზ2. გაიცეს 2018 წელს ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის (60 კრედიტი) დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების მხოლოდ ზოგადი უნარების სომხურენოვანი ტესტის შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული სტუდენტების სახელზე:

გვარი

სახელი

პირადი №

1.

აბაჯიან

ქნქუშ


2.

აბგარიან

ვიკტორ


3.

აბელიანი

გალინა


4.

ადამიანი

ლენა


5.

ადოიან

სედრაკ


6.

ავეტისოვი

გულნარა


7.

აკოპიან

ლიუდვიკ


8.

აკოპიან

ხაჩატურ


9.

აკოპიანი

გენრიხ


10.

აკოფიანი

ანნა


11.

ალექსენკო

ანნა


12.

ანესიან

ალბერტ


13.

ანტონიან

საიათნოვა


14.

აპოზიან

ოვსანნა


15.

არზრუმციან

ნათელა


16.

არზუმანიან

ანნა


17.

აროიან

გრიგორ


18.

არუთიუნიანი

სილვა


19.

არუტიუნიან

გაგიკ


20.

არუტიუნიან

გაიანე


21.

არუტიუნიან

მანუშაკ


22.

ასატრიან

არმინე


23.

აღჯოიან

გოარ


24.

ბაგდასარიანი

მარია


25.

ბალოიან

გრეტტა


26.

ბარეკიან

მკრტიჩ


27.

ბაღდასარიან

კარენ


28.

ბერაკჩიან

ლუიზა


29.

განდოიან

გოჰარ


30.

გევორქიანი

ანჟელა


31.

გილოიან

გარლი


32.

გრიგორიან

გოჰარ


33.

გუშჩიან

კიმიკ


34.

დულხანიან

იური


35.

დუნამალიან

არენ


36.

ეზეკიან

პრასკოვია


37.

ელიზბარიან

არევიკ


38.

ერიბეგიანი

ირინა


39.

ვარდანიან

სურენ


40.

ვარტუმიანი

მერი


41.

ვოსკანიანი

გრაჩიკ


42.

ზანგინიანი

ანჟელა


43.

ზარმარიან

ასია


44.

თემურაზიანი

მელინა


45.

იაჟიან

სათენიკ


46.

ირიციან

ასია


47.

კარაპეტიან

სვეტლანა


48.

კარაპეტიან

ლილით


49.

კარსლიან

არუტიუნ


50.

კირაკოსიან

ანნმან


51.

კრმაჯიან

არტუშ


52.

კრმაჯიან

ხაჩატურ


53.

კულახსზიან

კარენ


54.

კურგანიან

ჟენია


55.

ლაზარიან

დიანა


56.

მადოიან

ალვარტ


57.

მაზმანიან

შოთა


58.

მანასიან

ჯულიეტა


59.

მანველიან

გოარიკ


60.

მანუკიან

სერგეი


61.

მანუკიან

სერგო


62.

მანუკიან

სერგეი


63.

მარანჯიან

აშოტ


64.

მარდიანი

მილენა


65.

მარდიანი

ჟენია


66.

მარკარიან

რუბენ


67.

მარქარიან

ლუიზა


68.

მელკონიან

რომიკ


69.

მელქონიან

გურგენ


70.

მეცატუნიან

არფინე


71.

მკოიან

ქნარიკ


72.

მკრტჩიან

გრიგორ


73.

მკრტჩიან

ანატოლია


74.

მკრტჩიან

რაზმიკ


75.

მკრტჩიან

ანჟელა


76.

მოვსესიან

ერმინე


77.

მოსოიან

სლავიკ


78.

მურადიან

ეკატერინა


79.

ნახაპეტიან

მარგარიტა


80.

ნახატაკიან

ანუშ


81.

ნურბეკიან

ხაჩატურ


82.

ოგანესიან

ნადია


83.

ოგანესიანი

ანა


84.

ოგანნესიან

ქნარიკ


85.

ოკოიანი

გიორგი


86.

პალოიან

არმინე


87.

პამბუხჩიან

ლევონ


88.

პანოსიანი

ჯემა


89.

პეტროსიან

ტირუი


90.

პოგოსიან

ალიკ


91.

სანამიან

აკსანნა


92.

სარკისიან

ჰამბარცუმ


93.

სარკსიან

ლუსვართ


94.

სეროპიან

წაღიკ


95.

სიმონიან

შარლოტტა


96.

სიმონიან

შოღიკ


97.

სოგომონიანი

მიხაილ


98.

სოღოიან

ჯულეტტა


99.

სუკასიან

ვარტან


100.

ურუმიანი

გარი


101.

ფამბუხჩიან

მედაქსია


102.

ქოსიან

გრიგორი


103.

ღაზარიან

ანჟელა


104.

შირინიან

არმენუი


105.

შკოიან

ეგსაპ


106.

შორაღიან

მურად


107.

ჩახალიან

პეტია


108.

ჩახალიან

ჟანეტა


109.

ჩახალიან

ლიოვა


110.

ჩივჩიან

ზინაიდა


111.

ჩნავაიან

ლერნიკ


112.

ჩობანიანი

მეხაკ


113.

წარუკიან

არმინე


114.

ჭორუხიან

არაქსია


115.

ხანახიან

ვარტევან


116.

ხაჩატრიან

დიანა


117.

ხაჩატურიან

მარია


118.

ხაჩატურიან

გაიანე


119.

ხრიკიან

აშოტ


120.

ჯანამიან

ლილით


121.

ჰარუთიუნიან

კარინე


122.

ჰუსნიან

ვერა3.ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4.ბრძანების  ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსებისა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემის უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
5.ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                    ალექსანდრე ცისკარიძე


« უკან დაბრუნება