2020-05-28
ბრძანება №:387/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) „სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 23 აპრილის N346391 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 5 მაისის N81/01-01 ბრძანებების, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის თეიმურაზ პაპასქირის 25.05.2020წ. N6972/27 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ე. ენუქიძის 25.05.2020წ. N6589/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, თითოეულს თვეში 150 ლარი, შემდეგი თაფარდობით:

გვარი სახელი თანხა (ლარებში)
1 ცერცვაძე თამუნა 150
2 ქოსაშვილი მარიამ 150
3 ბიწაძე ოლანი 150
4 მგელაძე ლაშა 150
5 ხუხია ჯონდი 150
6 ბოლქვაძე ბაია 150
7 ნოზაძე ირინა 150
8 ბერაია ელენე 150
9 მექერიშვილი ლალი 150
10 ბაგრატაშვილი სოფიო 150
11 გვარამია ნინო 150
12 დათუნაშვილი ანი 150
13 ბაბინი ოლეგი 150
14 მიქელაშვილი სანდრო 150
15 ქოთოლაშვილი თამუნა 150
16 მაჭარაშვილი გიორგი 150
17 ჭიღლაძე გიორგი 150
18 შენგელია ნანა 150
19 ჯანგავაძე სალომე 150
20 ჩაჩიბაია ანა 150
21 გურგენიძე ეკატერინე 150
22 მჭედლიშვილი ქეთევანი 150
23 მუსაევი ფუატი 150
24 აბალაკი გიორგი 150
25 მაჭარაშვილი სალომე 150
26 ჭელიძე მიხეილ 150
27 ჯავახიშვილი გიორგი 150
28 ჩხვირკია ელენე 150
29 გიორგაძე ნინო 150
30 ხანჩალიან ვერა 150
31 ქარდავა მათე 150
32 ჭუმბაძე თამთა 150
33 დარასელია ნინო 150
34 ჭეშმარიტაშვილი ლალი 150
35 მღებრიშვილი თამარ 150
36 მერაბიშვილი ია 150
37 სიამაიშვილი ნატა 150
38 კახნიაშვილი მარიამ 150
39 გოგიშვილი აზა 150
40 ულუმბელაშვილი მერი 150
41 თათრიშვილი ვერა 150
42 ბუიღლიშვილი თათია 150
43 შენგელია მარიამ 150
44 სისვაძე ხათუნა 150
45 ჯალაღონია მეგი 150
46 ქურცაძე გიორგი 150
47 ელიზბარაშვილი მარიტა 150
48 პაპიაშვილი გვანცა 150
49 დოლბაია მარიამ 150
50 ტყეშელაშვილი ნინო 150
51 ბიჩინაშვილი სოფო 150
52 ხუროშვილი ლინდა 150
53 მიქაბერიძე მეგი 150
54 ფუხაშვილი ეკა 150
55 ლაზარიდი მარიკა 150
56 ჩრდილელი ტატა 150
57 არაბიძე ნანა 150
58 აფრიდონიძე ნანა 150
59 გევორქიანი სოფია 150
60 გაჩეჩილაძე მარიკა 150
61 თხინვალელი მარიამ 150
62 კაიშაური თამარ 150
63 ბუკია მარიამ 150
64 კაბულოვა შურა 150
65 გვასალია მარიამ 150
66 რუაძე ევა 150
67 კოჟორიძე გვანცა 150
68 მაჭავარიანი ალექსანდრე 150
69 დამენია ანინა 150
70 ქსოვრელი მარიამ 150
71 მაღლაფერიძე მარი 150
72 ქათამაძე მარიკა 150
73 ივანაშვილი მაკა 150
74 ოქროპირიძე თამუნა 150
75 სილაგაძე მარი 150
76 პაპიაშვილი მარიამ 150
77 ბაინდურაშვილი ბექარი 150
78 ტურძილაძე მარიამ 150
79 მაჭარაშვილი ლაშა 150
80 ფურელიანი ელისო 150
81 ფარულავა ლიზა 150
82 გიორგაძე მარიამ 150
83 ტაბატაძე ლია 150
84 გოგია მარიამ 150
85 მეტრეველი ლევანი 150
86 ბაკურაძე ნატა 150
87 აბდუშელიშვილი ნანა 150
88 კვინიკაძე მარიამი 150
89 გოგუაძე მარიამ 150
90 მოქია თამარ 150
91 ადეიშვილი ქეთი 150
92 გავაშელაშვილი ლანა 150
93 არაბიძე ხატია 150
94 მოისწრაფეშვილი ცისია 150
95 მაჩაიძე ნინო 150
96 მუჯირიშვილი ელენე 150
97 ჭიღლაძე მარიამი 150
98 მაჭარაშვილი ელენე 150
99 ბაიდაური თამუნა 150
100 ბუღათრიშვილი თათია 150
101 ხითარიშვილი თამარი 150
102 ჭელიძე ნანა 150
103 ქავთარაშვილი ფერიდე 150
104 ხვადაგიანი ლია 150
105 გორგოშიძე მარიამ 150
106 ხაჟომია მარიამ 150
107 სიქთურაშვილი თამარი 150
108 ჭიჭინაძე თამარ 150
109 ბრეგვაძე გიორგი 150
110 წიქარიშვილი მაია 150
111 რუსიტაშვილი მარი 150

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 16650 ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე. 
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო     პროცესის     მართვის     დეპარტამენტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლაშა საღინაძე
« უკან დაბრუნება