2020-02-05
ბრძანება №:117/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით)„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2020 წლის 30 იანვრის N124 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2019 წლის 12 დეკემბრის N306/01-01 ბრძანებების, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის დიმიტრი კორძაიას 18.12.2019წ. N24886/32 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის ვ. გობრონიძის 20.12.2019წ. N25008/10 დასკვნის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-
2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში (2020 წლის პირველი იანვრიდან – 2020 წლის 29 თებერვლის ჩათვლით) სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში თითოეულს თვეში 150 ლარი შემდეგი თანაფარდობით:N

გვარი

სახელი

თანხა

1

დემურაშვილი

ანა

150

2

ჯიბღაშვილი

დავითი

150

3

მაისურაძე

გიორგი

150

4

უმეთაძე

ნინო

150

5

მოდებაძე

ირაკლი

150

6

გიგინეიშვილი

ქეთო

150

7

თედიაშვილი

ნუნუ

150

8

ჯალაღონია

ნინო

150

9

ხუციშვილი

მარიამ

150

10

ძიძიკაშვილი

გიორგი

150

11

ჯეირანაშვილი

მარიამ

150

12

გაგოშიძე

თამაზი

150

13

ხომასურიძე

დავით

150

14

ცისკარაული

თინა

150

15

ბაბუნაშვილი

ევგენია

150

16

უგულავა

ბარბარე

150

17

ვასაძე

ნინო

150

19

სოფრომაძე

ელისო

150

20

იასაღაშვილი

ლუკა

150

21

კიკნაველიძე

ირაკლი

150

22

მერებაშვილი

მაია

150

23

გოგიბედაშვილი

ნუცა

150

24

მჭედლიძე

ნინო

150

25

მამედოვი

სუბჰან

150

26

ხეჩუაშვილი

ნანა

150

27

ჩიტაძე

მერი

150

28

გუნია

ვერონიკა

150

29

ელისაშვილი

მარიამი

150

30

გამცემლიძე

გვანცა

150

31

გოგალაძე

ნიკოლოზ

150

33

ოდიშარია

ელენე

150

34

ქიქავა

სალომე

150

32

კვერნაძე

თათია

150

35

მუკბანიანი

ნათელა

150

18

ელიოზიშვილი

ნაზი

150

36

დოხტურიშვილი

სოფიო

150

37

გოზალოვი

ელინა

150

38

ლომინაძე

მანანა

150

39

ჟიშკარიანი

ანი

150

40

ქურთაული

მადონა

150

41

მოდებაძე

ქრისტინა

150

42

ჯალაბაძე

ლანა

150

43

ბიკოვა

ვიქტორია

150
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 6450 ლარი, უნივერსიტეტის 2020
წლის ბიუჯეტით, „სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე    ბრძანება   კანონმდებლობით   დადგენილი  წესით   გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, მედიცინის ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი               ლაშა საღინაძე


« უკან დაბრუნება