2020-05-29
ბრძანება №:391/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019- 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2019- 2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ „ო“ და ,,პ“ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 22 აპრილის N75/01-01 და 2018 წლის 7 თებერვლის N28/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელის ე.ენუქიძის 14.05.2020წ. N6201/10 დასკვნის, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თ. დოლბაიას 07.05.2020წ. N6035/30 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ 35549 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტები შემდეგი თანაფარდობით:

გვარი, სახელი დასაბეგრი თანხა
1 გიგაური ნიკა 601
2 გოგილაშვილი მაკა 601
3 აბულაშვილი სალომე 601
4 მარქარიანი ლიანა 601
5 მოსაშვილი გია 601
6 პაპიაშვილი ანა 601
7 ელისაშვილი სალომე 601
8 ოსიშვილი მიხეილ 601
9 ჯიბუტი მარიამ 601
10 ხუროშვილი მარიამ 550
11 სიბაშვილი ნათია 480
12 კაცაძე თამარი 480
13 სამხარაძე სალომე 480
14 დევიძე გვანცა 480
15 ქარჩავა მარიამ 480
16 მირზაშვილი ნათია 480
17 ყურაშვილი ლალი 480
18 გაგუა აჩიკო 480
19 ასათიანი გიორგი 480
20 ჭანია მონიკა 480
21 ბჟალავა ვახტანგ 480
22 მაზიაშვილი ნინო 480
23 გულიაშვილი მარიამ 480
24 ბაბუციძე ქეთევან 480
25 ყანჩაველი ნიკოლოზი 480
26 ხადურიშვილი სოფიკო 480
27 ბასარია შოთა 480
28 ლიკლიკაძე მარიამი 480
29 საგინაშვილი მაგდა 430
30 აზარიაშვილი ანი 430
31 ცისკარიშვილი მარიამი 430
32 ფარულავა გიორგი 430
33 გელაშვილი სერგო 430
34 ბოლქვაძე მარად 430
35 კუკავა მარიამ 430
36 მელიქიძე  ალექსანდრე 430
37 ჯავახიშვილი ლელა 430
38 ქობალია მარიამ 430
39 ლემონჯავა ხატია 430
40 ფუტკარაძე ინგა 430
41 ხიჯაკაძე მარიამ 430
42 კობაძე ზურაბ 430
43 ვერძაძე ნათია 430
44 ბაბაიან ამალია იურის ასული 430
45 ქანთარია  მონიკა 430
46 მამულაშვილი ლილი 430
47 სიჭინავა თამთა 430
48 მახარაძე შალვა 430
49 სოსელია მაგდა 430
50 შუბითიძე გიგა 430
51 ტოხიშვილი მაკა 430
52 სტეფანია თამარ 430
53 შავერდოვი მუსეიფ 430
54 ციბაძე ჯუანშერ 430
55 თინიკაშვილი ნინო 430
56 ხოფერია კონსტანტინე 430
57 გრძელიშვილი ანა 430
58 შაყულაშვილი ანანო 430
59 ღვინიანიძე თამარ 430
60 ძიძიგური გვანცა 430
61 კუტუბიძე გვანცა 430
62 კვანტალიანი ეკა 430
63 მჭედლიშვილი მარი 430
64 ადეიშვილი მარიამ 430
65 პირველაშვილი  ანი 430
66 სულავა მარიამ 430
67 ნადირაშვილი მარიამ 430
68 დვალიძე თეონა 380
69 კურტანიძე ზოია 380
70 ბარბაქაძე ნინო 380
71 გელხაური მარიამ 380
72 ფხალაძე სოფიო 380
73 ოგბაიძე ელენე 380
74 კეკელიანი  გიორგი 380
75 თედიაშვილი გიორგი 380
76 კოსტავა ნათია 380
77 ხრიკული ივანე 380
78 შანიძე  დაჩი 380


2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება მაინდეფიცირებელი მონაცემების გარეშე დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. წინამდებარე ბრძანება კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს და შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს (საფინანსო დეპარტამენტი,შიდა აუდიტის სამსახური, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის);
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ლაშა საღინაძე« უკან დაბრუნება