2011-10-10
ბრძანება №:1838/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში კიოლნის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში კიოლნის უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე კონკურსანტთა ჩარიცხვის თაობაზე

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 4 ოქტომბრის №6797/22-05 წარდგინების  საფუძველზე,

ვბრძანებ

  1. ჩაირიცხონ კონკურსის შედეგების საფუძველზე კიოლნის სამაგისტრო პროგრამაზე 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შემდეგი სტუდენტები:
გაგუა ეკატერინე
გოგოლაძე გრიგოლი
დევდარიანი თამთა
დიოგიძე თამარი
ზარიძე ეკა
თედორაძე ბექა
თეიმურაზიშვილი გიორგი
კუპრავა ქრისტინე
მელაძე მიხეილი
ოდილავაძე ანა
ურუშაძე თამარი
ფაჩუაშვილი ნინო
ქინქლაძე თათია
ქურასბედიანი ქეთევანი
ჩომახიძე ნიკოლოზი
  1. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
  2. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების განთავსება ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.
  3. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.რექტორი                                            ალექსანდრე კვიტაშვილი

« უკან დაბრუნება