2020-06-04
ბრძანება №:404/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებისათვის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით) ,,სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს’’ პროგრამის ფარგლებში სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის   მინისტრის 2020 წლის 23   აპრილის N346391 და სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2020 წლის 05 მაისის N81/01-01 ბრძანებების, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის თ. დოლბაიას 25.05.2020წ. N6595/30 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ე. ენუქიძის 01.06.2020წ. N6788/10 დასკვნის საფუძველზე;

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დაენიშნოთ სტიპენდია, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტებს 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში (2020 წლის პირველი მარტიდან – 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით),   სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს” პროგრამის    ფარგლებში    თითოეულს    თვეში    150    ლარი    შემდეგი თანაფარდობით:


 

 

 

 

 

 

გვარი, სახელი

 

 

 

თანხა

  1

 

ქეშიკაშვილი თამთა

 

150.00

 

2

 

პატარკაცაშვილი ნატალია

 

150.00

 

3

 

დეკანოსიძე ანი

 

150.00

 

4

 

ლოთიკაშვილი თეკლა

 

150.00

 

5

 

ჯანიაშვილი ეკატერინე

 

150.00

 

6

 

ტალახაძე მარიამ

 

150.00

 

7

 

ქაჩიბაია ნანუკა

 

150.00

 

8

 

ლაცაბიძე ელენე

 

150.00

 

9

 

ფრანგიშვილი მარიამი

 

150.00

 

10

 

ჯუღელი მაკა

 

150.00

 

11

 

ფილაშვილი ნათია

 

150.00

 

12

 

ლაჩაშვილი იაკობი

 

150.00

 

13

 

ტაბატაძე სოფიკო

 

150.00

 

14

 

ხმიადაშვილი თამარ

 

150.00

 

15

 

თოფჩიშვილი მარიამ

 

150.00

 

16

 

ბედოშვილი მარია

 

150.00

 

17

 

ძიძიკაშვილი თამარი

 

150.00

 

18

 

ჭყოიძე ნინო

 

150.00

 

19

 

აბრამიძე ანა

 

150.00

 

20

 

შახნაზაროვი ალექსანდრე

 

150.00

 

21

 

ფოფხაძე დოდო

 

150.00

 

22

 

მუშკუდიანი ანანო

 

150.00

 

23

 

კურტანიძე ირმა

 

150.00

 

24

 

წვერავა ნინო

 

150.00

 

25

 

ხუციბერიძე ლიკა

 

150.00

 

26

 

ჩიკვილაძე სალომე

 

150.00

 

27

 

ბესტავაშვილი თეკლე

 

150.00

 

28

 

კიკლიაშვილი მარიამი

 

150.00

 

29

 

ზაქაშვილი ელენე

 

150.00

 

30

 

მიხელიძე ნათია

 

150.00

 

31

 

ქილიფთარი ლუკა

 

150.00

 

32

 

ირომაშვილი ბექა

 

150.00

 

33

 

ღვამბერია ანა

 

150.00

 

34

 

ჩხეტიანი ლეილა

 

150.00

 

35

 

დარბაიძე მარიამ

 

150.00

 

36

 

ნადარეიშვილი ლინა

 

150.00

 

37

 

თევდორაძე თორნიკე

 

150.00

 

38

 

ინაიშვილი დიანა

 

150.00

 

39

 

მელიქიშვილი სალომე

 

150.00

 

40

 

ბერულავა მარიამ

 

150.00

 

41

 

კობახიძე გიორგი

 

150.00

 

42

 

კაჭკაჭაშვილი მარიამ

 

150.00

 

43

 

წვერავა ცოტნე

 

150.00

 

44

 

ჭრიკიშვილი ნინო

 

150.00

 

45

 

ვარდია ხატია

 

150.00

 

46

 

ბერიძე მელანო

 

150.00

 

47

 

გაბარაშვილი ნატო

 

150.00

 

48

 

ღირდალაძე დეა

 

150.00

 

49

 

კვარაცხელია თეონა

 

150.00

 

50

 

პაჭკორია ნანო

 

150.00

 

51

 

ხაჩიძე გიორგი

 

150.00

 

52

 

ალადოშვილი მარიამი

 

150.00

 

53

 

ბერიანიძე მარიამ

 

150.00

 

54

 

პაპუაშვილი მაია

 

150.00

 

55

 

სეფაშვილი ლუკა

 

150.00

 

56

 

ძანძავა ნუციკო

 

150.00

 

57

 

ბაირამოვა სახიბა

 

150.00

 

58

 

გოჩიაშვილი ბესიკ

 

150.00

 

59

 

ბრეგვაძე მარიამ

 

150.00

 

60

 

ნოდარიძე თამარ

 

150.00

 

61

 

ცუცქირიძე ნინო

 

150.00

 

62

 

გურგენიძე ნუცა

 

150.00

 

63

 

მიდელაშვილი ეთერი

 

150.00

 

64

 

საბაშვილი ანი

 

150.00

 

65

 

სამსონია მარი

 

150.00

 

66

 

ბეროშვილი გიორგი

 

150.00

 

67

 

კობახიძე ლიკა

 

150.00

 

68

 

ქელბაქიანი გიორგი

 

150.00

 

69

 

ყარალაშვილი ნინო

 

150.00

 

70

 

ყრუაშვილი თორნიკე

 

150.00

 

71

 

ყულოშვილი ელენე

 

150.00

 

72

 

წულაია ნინო

 

150.00
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს, გასცეს თვეში 10800  ლარი, უნივერსიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით, ,,სახელმწიფო სტიპენდია სტუდენტებს” პროგრამის ფარგლებში, სხვა ხარჯების მუხლში გათვალისწინებული სახაზინო თანხებიდან;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე.
4. წინამდებარე      ბრძანება      კანონმდებლობით      დადგენილი      წესით      გადაეცეს დაინტერესებულ პირებს    და    შესაბამის    სტრუქტურულ    ერთეულებს    (საფინანსო დეპარტამენტი, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი).
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი            ლაშა საღინაძე

« უკან დაბრუნება