ფრანკოფონიისა და კანადური რეცენზირებადი ჟურნალების წამყვანი პროვაიდერი ჩრდილოეთ ამერიკაში
http://www.erudit.org/