საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული ბიბლოთეკის " ელ.რესურსები" შეიცავს როგორც ელექტრონულ საცნობარო ლიტერატურას კატალოგებს, ლექსიკონებს, ცნობარებს, ასევე ელექტრონულ ბიბლიოთეკას - ელექტრონულ ტექსტებს.