სადოქტორო პროგრამები


 1. "მასობრივი კომუნიკაცია" ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ნათია კუპრაშვილი; ასოცირებული პროფესორი ნინო ჭალაგანიძე;

 2. "პოლიტიკის მეცნიერება"     ხელმძღვანელი: პროფესორი მალხაზ მაცაბერიძე; 
  სპეციალობაში მისაღები გამოცდის საკითხების ბმული

 3. "სოციოლოგია"  ხელმძღვანელი: პროფესორი იაგო კაჭკაჭიშვილი;

 4. "სოციალური მუშაობა" ხელმძღვანელი: შეფილდ-ჰალამის უნივერსიტეტის ემერიტუს პროფესორი მარკ დოელი;

 5. "საზოგადოებრივი გეოგრაფია"  ხელმძღვანელი:  ასოცირებული პროფესორი ნინო პავლიაშვილი; 

 6. "საერთაშორისო ურთიერთობები" ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი თორნიკე თურმანიძე;

 7. "კულტურისა და მედიის სოციოლოგია" ხელმძღვანელი: პროფესორი ამირან ბერძენიშვილი; ასოცირებული პროფესორი ლია წულაძე;

 8. "კონფლიქტების ანალიზი და მართვა"  ხელმძღვანელი: პროფესორი გუგული მაღრაძე;

 9.  "დემოგრაფია" ხელმძღვანელი:  პროფესორი ვაჟა  ლორთქიფანიძე

 10. "ორგანიზაციული და პერსონალური განვითარება" ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ბელქანია, პროფესორი ფრიდრიხ გლაზლი;

 11. "ურბანისტიკა"  ხელმძღვანელი: პროფესორი  იოსებ სალუქვაძე, პროფესორი ანტონიო კასტელბრანკო;