პროფესორები


გვარი, სახელი
მიმართულება
1 ბერძენიშვილი ამირანი

სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
2 კაჭკაჭიშვილი იაგო

სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
3 დავითაშვილი ზურაბი
საერთაშორისო ურთიერთობები
4 თურმანიძე თორნიკე
საერთაშორისო ურთიერთობები
5 კაკაჩია კორნელი

პოლიტიკის მეცნიერება
6 კუხიანიძე ალექსანდრე
პოლიტიკის მეცნიერება
7 მაცაბერიძე მალხაზი
პოლიტიკის მეცნიერება
8 გაჩეჩილაძე რევაზი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
9 გოგსაძე გიორგი
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
10 სალუქვაძე იოსები

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
11 ლორთქიფანიძე ვაჟა
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
12 ბელქანია ნოდარი
ინტერდისციპლინური
13 მაღრაძე გუგული
ინტერდისციპლინური
14 ჯორბენაძე რევაზი
ინტერდისციპლინური
15 გერსამია მარიამი
ინტერდისციპლინური
16 მუსხელიშვილი მარინა
ინტერდისციპლინური
17 ჟორჟოლიანი გია
ინტერდისციპლინური
18 მანანა შამილიშვილი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია