ასოცირებული პროფესორები


გვარი, სახელი
მიმართულება
1 ასანიშვილი ფიქრია

საერთაშორისო ურთიერთობები
2 აკობია ეკა
საერთაშორისო ურთიერთობები
3 სამხარაძე ნიკოლოზი
საერთაშორისო ურთიერთობები
4 მაცაბერიძე დავითი
საერთაშორისო ურთიერთობები
5 აბაშიძე ზვიადი
პოლიტიკის მეცნიერება
6 ტუკვაძე ავთანდილი
პოლიტიკის მეცნიერება
7 დუნდუა სალომე
პოლიტიკის მეცნიერება
8 მელიქიძე ვალერიანი
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
9 პავლიაშვილი ნინო
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
10 დოლბაია თამარი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
11 იაშვილი ია
საზოგადოებრივი გეოგრაფია
12 სახვაძე ანზორი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
13 კვინიკაძე გიორგი

საზოგადოებრივი გეოგრაფია
14 წერეთელი მარი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
15 კუპრაშვილი ნათია
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
16 ტალახაძე ნანული
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
17 ტორაძე მაია
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
18 ჯოლოგუა თამაზი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
19 ჭალაგანიძე ნინო
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
20 მაისაშვილი ხათუნა
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
21 კაჭარავა ხათუნა
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
22 ჭიჭინაძე რევაზი
ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
23 დურგლიშვილი ნინო
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
24 მახარაძე თამარი
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
25 წულაძე ლია
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
26 ქეცბაია კახა
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
27 გაფრინდაშვილი ლელა
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
28 ბურძენიძე მარინა
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
29 დონაძე ნათელა
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
30 შატბერაშვილი ნინო
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
31 ვერულავა თენგიზი
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
32 ნამიჭეიშვილი სალომე
სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
33 აბაშიძე ზურაბი
ინტერდისციპლინური
34 ვეფხვაძე თამარი
ინტერდისციპლინური
35 მატარაძე თეონა
ინტერდისციპლინური
36 ბადაშვილი მედეა
ინტერდისციპლინური
37 უროტაძე ჯაბა
ინტერდისციპლინური