ასისტენტ-პროფესორები


გვარი, სახელი მიმართულება
1 დოლიძე ვალერიანი პოლიტიკის მეცნიერება
2 ქარაია თამარი პოლიტიკის მეცნიერება
3 ლომიძე მარინე ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
4 მჟავანაძე თეა ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
5 ბელქანია თამარ ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია
6 ჩხაიძე ვლადიმერი საზოგადოებრივი გეოგრაფია
7 თურქიაშვილი შორენა სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა
8 ტუღუში ლაშა ინტერდისციპლინური