ოქმები


2020 წელი

2019 წელი

2018 წელი

ოქმი №1-17.01.2018

ოქმი №2-30.01.2018

ოქმი №3-09.02.2018

ოქმი №4-15.02.2018

ოქმი № 5-02.03.2018

ოქმი № 6-30.03.2018

2017 წელი

ოქმი N1-24.01.2017

ოქმი N2-07.02.2017

ოქმი №3-28.03.2017


ოქმი №4-24.05.2017


ოქმი №5-06.06.2017

ოქმი №6-07.07.2017

ოქმი №7-04.09.2017

ოქმი №8-12.09.2017

ოქმი №9-19.10.2017

ოქმი №10-30.11.2017

ოქმი №11-20.11.2017


2016 წელი

ოქმი N11 -02.09.2016

ოქმი N12 -12.09.2016

ოქმი N13-25.10.2016

ოქმი N14-18.11.2016

ოქმი №15-02.12.2016

ოქმი №16-13.12.2016

ოქმი № 17-22.12.2016
გამოქვეყნების თარიღი:2016-09-21 17:44:42