ინგლისურენოვანი საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა მათემატიკაში


Academic Degree Offered/Conferred:Ph.D. in Mathematics
Management Board of the Program:M.Bakuradze, R.Botchorishvili, U.Goginava, R.Meyer, I.Witt
Program capacity/duration: 3 years, 180 ECTS
Instruction language: English

გამოქვეყნების თარიღი:2018-05-24 11:46:13