2020-09-16

დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

თსუ ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტობის კანდიდატთა   მიმღები კომისიის შეფასების შედეგები                                                                       


                                                                                 (2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი) 

პ/ნ

ქულა

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო  პროგრამა

1

01024017478

96

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

2

01005021560

96

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

3

18001062989

91

შრომისა და ორგანიზაციის ფსიქოლოგია

4

13001066486

92

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

5

01019070643

92

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

6

62005028147

91

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)

7

60001151637

95

განათლების ფსიქოლოგია

8

17001027066

93

განათლების ფსიქოლოგია

9

01027080081

93

განათლების ფსიქოლოგია

Print

« იხ. ყველა სიახლე