2020-08-27

მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი

მაგისტრატურაში მისაღები გასაუბრების განრიგი

 

იურიდიული ფსიქოლოგია (უცხო ენა, სპეციალობა) -   1 0 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №106  ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

ფსიქოლოგიური ანთროპოლოგია (ინტერდისციპლინური)    - 1 0 სექტემბერი, 11:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №104 ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

გამოყენებითი სოციალური ფსიქოლოგია  - 1 0 სექტემბერი, 12:00 საათი, გასაუბრება ტარდება ონ ლაინ (ზუმის პლატფორმით)

ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიური შეფასება და კონსულტირება - 1 0 სექტემბერი, 12:00 საათი, III კორპუსი, აუდიტორია №302 ( ი. ჭავჭავაძის გამზირი №11)

 

 


 

Print

« იხ. ყველა სიახლე