2020-09-02

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2020-2021 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრის) დოქტორანტურაში მისაღები კომისიების შემადგენლობა და გასაუბრების თარიღი

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2020-2021 სასწავლო წლის (შემოდგომის სემესტრის) დოქტორანტურაში მისაღები კომისიების შემადგენლობა და გასაუბრების თარიღი

Print

« იხ. ყველა სიახლე