თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

N

გვარი, სახელი

ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულის დასახელება

1

გაფრინდაშვილი ნანა

დეკანი

2

ალასანია გიული

აღმოსავლეთმცოდნეობის ს.ს ინსტიტუტი

3

ბარამიძე ცირა

კავკასიოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

4

ბრეგაძე კონსტანტინე

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ს.ს ინსტიტუტი

5

გამყრელიძე თამაზი

თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების ს.ს ინსტიტუტი

6

გოცირიძე დავითი

სლავისტიკის ს.ს ინსტიტუტი

7

დოლიძე თინა

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ს.ს ინსტიტუტი

8

დუნდუა თედო

საქართველოს ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

9

თვალთვაძე დარეჯანი

ქართული ენის ს.ს ინსტიტუტი

10

კაჭარავა ვასილი

ამერიკისმცოდნეობის ს.ს ინსტიტუტი

11

ლიჩელი ვახტანგი

არქეოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

12

ლორია კახაბერი

ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

13

პაპასქირი თეიმურაზი

მსოფლიო ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

14

რატიანი ირმა

თეორიული და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის ს.ს ინსტიტუტი

15

რუსიეშვილი მანანა

დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის ს.ს ინსტიტუტი

16

სამუშია ჯაბა

საქართველოს ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

17

სილაგაძე ლევანი

ვიზუალური ხელოვნების ს.ს ინსტიტუტი

18

სხირტლაძე ზაზა

ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ს.ს ინსტიტუტი

19

ტონია ნანა

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ს.ს ინსტიტუტი

20

ქურდაძე რამაზი

ქართული ენის ს.ს ინსტიტუტი

21

რამიშვილი ვალერიანი

ფილოსოფიის ს.ს ინსტიტუტი

22

ჩიქოვანი ნინო

კულტურის კვლევების ს.ს ინსტიტუტი

23

წითლანაძე თეა

მსოფლიო ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

24

წერეთელი ნინო

თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების ს.ს ინსტიტუტი

25

ხინთიბიძე ელგუჯა

ქართული ლიტერატურის ისტორიის ს.ს ინსტიტუტი

26

ხუციშვილი ქეთევანი

ეთნოლოგიის ს.ს ინსტიტუტი

27

ჯალაღონია დემური

ფილოსოფიის ს.ს ინსტიტუტი

28

ჯაფარიძე გოჩა

აღმოსავლეთმცოდნეობის ს.ს ინსტიტუტი

29

კეჟერაშვილი შოთა

სტუდენტური თვითმმართველობა

30

გელაშვილი ნანა

სტუდენტური თვითმმართველობა

31

ფარღალავა მათე

სტუდენტური თვითმმართველობა

32

დიდებაშვილი გიორგი

სტუდენტური თვითმმართველობა

33

ყეინაშვილი თორნიკე

სტუდენტური თვითმმართველობა

34

კოშკაძე ნიკოლოზი

სტუდენტური თვითმმართველობა

35

სამხარაძე ანანო

სტუდენტური თვითმმართველობა

36

აფრიაშვილი ანა

სტუდენტური თვითმმართველობა

37

დვალიშვილი ბექა

სტუდენტური თვითმმართველობა

38

ხუციშვილი დინა

სტუდენტური თვითმმართველობა